Rescomms

Kilpailuetua tehokkaalla töiden järjestelyllä

Rescommsin sovelluskokonaisuus on tarkoitettu yritysten resursoinnin tehostamiseen ja sujuvampaan työtehtäviin liittyvään viestintään.

Työhönkutsu ja neuvottelun automatisointi

Sopiva ja vapaa tekijä nopeasti

Sopiva tekijä työlle pitäisi löytää nopeasti? Toiminta edellyttää pätevyyksien tai erilaisten tekijän toiveiden huomiointia alihankkijan tai extraajan valinnassa? Tekijän löytymiseen liittyvä neuvottelu on vaivalloista? Järjestelmä on suunniteltu vastaamaan näihin haasteisiin tehokkaasti. Samoin erilaiset työaikarajoitteet ja paikalliset sopimukset pystytään huomioimaan. Tähän mennessä järjestelmä on korvannut yli 20 miljoonaa puhelua, tekstiviestiä ja sähköpostia.

Työnjohdon tehotyökalut

Rajattomat resurssit, minimaalinen hallinto

Mitä jos voisit sanoa lähes aina "kyllä" asiakkaillesi? Alihankkijoiden tai työntekijöiden määrää pitäisi kasvattaa, ilman että hallinnon työtaakka kasvaa? Laajemmilla resursseilla voit kiireenkin hetkellä välttää myös esimerkiksi ylityökorvausten syntymisen.

Tiedotteet ja töiden tekijöiden palveleminen

Firma Oy työntekijän taskussa

Tarjolla olevat työt ja tehtävät suoraan tekijän mobiiliin? Intranetin sisältö ei tavoita kaikkia alihankkijoita tai työntekijöitä? Töihin liittyvistä asioista halutaan viestiä samassa kanavassa kuin töistäkin? Töiden allokointiin liittyy usein tarkentavia kysymyksiä, joihin päivystävän työnjohdon tulee reagoida? Mitä jos tekijöillä olisi käytössään työajan hallintaan kätevin mahdollinen käyttökokemus?

Miksi

Ihmisillä on merkitystä

Tyytyväiset työntekijät ja alihankkijat ovat palveluyrityksen tärkein voimavara. Tyytyväinen tiimi osallistuu enemmän ja välittää yrityksen tulevaisuudesta. Tavoitteenamme on helpottaa yrityksen työnjohdon, kentän ja asiakkaiden välistä viestintää.

Asiakkailtamme kuultua

”Oma Työ -sovelluksen käyttöönoton jälkeen olemme pystyneet korvaamaan perinteisiä viestintäkanavia merkittävästi ja tehostaneet toimintaa ja sen laatua. Näitä yhteyspisteitä on kuukausittain useita kymmeniä tuhansia ja sovelluksen avulla olemme onnistuneet parantamaan työstä viestimistä. Lisäksi talousprosessimme on muuttunut enemmän reaaliaikaiseksi ja saamme esimerkiksi laskutusta tehtyä huomattavasti pienemmällä viiveellä.”

Toimialajohtaja, Julkiset terveyspalvelut vastavaa Markku Näreneva

"Rescomms on auttanut ja nopeuttanut merkittävästä työmahdollisuuksista viestimistämme henkilöstöllemme ympäri Suomea. Myös työntekijöiden saatavuustietojen antaminen työnantajalle on ottanut merkittävän kehitysaskeleen. Rescommsin kautta syntynyt viestintämahdollisuus sekä työntekijöiden saatavuustietojen parantuminen on kehittänyt työntekijöiden ja tilauksien yhdistämistä oikeaan aikaan."

Mehiläisen henkilöstöpalveluista vastaava johtaja Markku Pikkarainen

Teknologia

Maailmaa on helppo muuttaa uusimmilla työkaluilla

Olemme pohjimmiltamme ohjelmistoyhtiö. Meille on tärkeää, että järjestelmät ovat modernit ja helposti integroitavissa ja muokattavissa.

Joustavat API-rajapinnat

Tietojärjestelmämme ytimessä sykkii GraphQL API, joka on tarpeeksi elastinen ja muokkautuva monipuolisiin integraatioihin. Mielestämme on tärkeää mennä API:t edellä.

Mobiilisovellus

Meille on tärkeää, että työntekijöillä on mahdollisimman sulava kokemus mobiilisovelluksella. Mobiilisovelluksemme on tehty Flutter-teknologialla. Tämä mahdollistaa täysin natiivin sovelluksen tuntuisen kokemuksen kaikille alustoille ja erittäin pienen sovelluksen koon.

Pilvessä, mutta täysin riippumattomasti

Koko järjestelmämme täysin pilvessä ja alusta riippumattomasti. Voimme luoda omia ympäristöjä myös isojen asiakkaiden toiveiden mukaisesti.

Laajat ominaisuudet

Monipuolinen ja moderni

Työhönkutsu

Useita eri viestintä- ja neuvottelumalleja: tarjous, tiedustelu, vapaiden vuorojen tarkastelu jne.


Jaksosuunnittelu

Suurien organisaatioiden toiminne. Töiden massaluonti kohdemäärittelyjen pohjalta. Suunnittelua nopeuttavat työnkierrot ja vakiolistat.

Työntekijöiden siirtely

Voit ilmoittaa työntekijöille, missä tarvittaisiin apua. Soveltuu esimerkiksi tapahtumatuotantoon.

Tiedot, taidot ja luvat yhdessä paikassa

Pätevyysvaatimusten, toiveiden, kiinnostusten ja erilaisten työaikarajoitteiden huomiointi (TES)

Raportit

Järjestelmässä on laajat ja räätälöitävissä olevat raportointimahdollisuudet. Raporttien tulostus ja tallennus niin Excel, CSV kuin PDF- formaatteihinkin.


Palkka-aineistot

Palkka-aineistojen tulkinta on osa työajanhallintaa. Järjestelmämme tukee monipuolisia TES-tulkintoja.


Asiakasportaali

Oleellisena osana järjestelmän käyttömahdollisuuksia on tilausprosessi. Asiakkaille voidaan luoda tunnuksia, joilla he itse määrittelevät kapasiteetin tarpeensa. Näin vältetään turhat välikädet.

Työajan seuranta

Mobiiliherätteiden ja kätevä käyttöliittymä - asiakkaillamme tehtyjen tuntien ilmoittaminen tapahtuu keskimäärin muutaman minuutin kuluttua työn loppumisesta.


Tiedotteet

Rich-text taitto. Liitetiedostot. Kohdistus halutu(i)lle tiimille. Ajastus. Mobiiliherätteet. Integraatio Intranettiin.

Rekrytointi

Konseptina yhteydenpito tuleviin työntekijöihin. Tulevan työtekijän toiveiden kartoittaminen ennen rekrytointiponnisteluja.